T'interessa

Descripció del projecte

Descripció del projecte

VISIÓ GENERAL

Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, conscients de la importància creixent de l'administració electrònica en les relacions entre l'administració i els ciutadans, aposten per la creació d'una plataforma tecnològica comuna, centralitzada i sense cost, que responga a les necessitats que en matèria d'administració electrònica tenen les distintes administracions públiques locals o organismes de la Comunitat Valenciana.

Partint de les plataformes tecnològiques instal·lades en cada una de les diputacions provincials, i aprofitant l'actual fase de centralització i migració d'aquestes en la Generalitat Valenciana i l'actual canvi normatiu, pretenem realitzar una evolució funcional d'aquesta, alineada completament amb les necessitats de les entitats locals o organismes. És per açò, que es té com a objectiu establir grups de treball en què les entitats locals o organismes tinguen un paper fonamental i establisquen la direcció evolutiva del projecte.

 

FASES DEL PROJECTE

Des d'un punt de vista més operatiu, s'ha dividit el projecte en tres grans fases: Centralització, Migració i Evolució. Aquestes dues últimes fases, es realitzen en paral·lel.

  • FASE DE CENTRALITZACIÓ: té com a objectiu centralitzar la plataforma en les infraestructures tecnològiques de la Generalitat Valenciana per a des d'ací oferir el servei a qualsevol entitat local o organisme de la Comunitat Valenciana que el vulga.

 

  • FASE DE MIGRACIÓ: en paral·lel a la fase d'evolució, té com a objectiu migrar les dades de les entitats locals o organismes que actualment estan usant la plataforma a les noves infraestructures centralitzades i evitar pèrdues de servei. Així mateix, i també durant aquesta fase, es procedirà a la incorporació a la plataforma de noves entitats locals o organismes que en vulguen formar parta.

 

  • FASE D'EVOLUCIÓ: durant aquesta fase i mitjançant grups de treball amb les entitats locals i organismes, s'iniciarà una evolució constant i sostenible de la plataforma amb l'objectiu de millorar-la i adaptar-la a les necessitats de les entitats locals. Les línies d'evolució estaran enfocades a complir la nova normativa vigent en matèria d'administració electrònica i satisfer les necessitats de les entitats locals i organismes.