T'interessa

Mòduls funcionals

Mòduls funcionals

ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA

Des dels seus inicis la Plataforma d'Administració Electrònica per a les entitats locals i organismes de la Comunitat Valenciana (PELCV) ha sigut construïda sobre una arquitectura SOA la part central de la qual ha sigut un bus de comunicacions. Açò ha sigut clau en el desenvolupament d'aquesta, ja que ha permés la integració de mòduls d'origen i funcionalitats molt diverses, alhora que ha donat resposta a entitats locals i organismes amb distintes necessitats.

Els avantatges o punts forts que té aquesta arquitectura i per tant la plataforma tecnològica sobre la qual descansa el projecte són les següents:

 • Modularitat: permet a la plataforma anar creixent en funcionalitats, simplement integrant altres mòduls o sistemes mitjançant els seus contractes d'integració.
 • Flexibilitat: permet a les entitats locals usar distints mòduls segons les seues necessitats, per exemple integrant el seu gestor d'expedients.
 • Adaptabilitat: encara que és una solució tecnològica comuna, permet certes adaptacions tant a nivell de disseny i d'organització de continguts, com a nivell de tramitacions i, fins i tot, mòduls funcionals complets.
 • Escalabilitat: les infraestructures de maquinari sobre les quals està instal·lada la plataforma ofereix àmplies garanties quant a rendiment i escalabilitat futura en cas de necessitat.

MÒDULS FUNCIONALS

Els mòduls funcionals de què està composta la plataforma són els següents:

 • Autoliquidacions: amb aquest mòdul, un ciutadà pot generar documents de pagament de taxes que requereixen un càlcul previ amb què anar a pagar a l'entitat bancària.a.
   
 • Cita Prèvia: permet als ciutadans sol·licitar cita prèvia amb les àrees de l'ajuntament que es posen a disposició d'aquests. 
   
 • Repositori documental: és un mòdul intern de la plataforma encarregat d'emmagatzemar tots els documents i les firmes electròniques generats amb l'activitat i l'ús de la plataforma.
   
 • CSV: permet la generació de codis de verificació segurs, la seua incrustació en els documents i la validació dels documents a través del seu codi.
   
 • GSE: gestor de serveis electrònics senzill que permet la gestió de l'estat dels tràmits realitzats pels ciutadans.
   
 • Inscripcions: mòdul que permet fer públiques activitats realitzades per l'ajuntament i gestionar les inscripcions dels ciutadans a aquestes.
   
 • Missatgeria: mòdul intern que concentra totes les opcions d'enviament de missatges o SMS.
   
 • Registre electrònic: mòdul de registre electrònic associat a la plataforma.
   
 • Seu electrònica: punt d'accés únic dels ciutadans a tots els components de la plataforma. Es publiquen continguts interns o externs i formalitzen un complet lloc web municipal completament adaptable. Es disposa d'una àrea privada on prèvia identificació el ciutadà pot accedir als seus tràmits realitzats per l'entitat local.
   
 • Tauler d'anuncis: permet la publicació electrònica d'anuncis o edictes de l'entitat local.
   
 • Bus d'intermediació: peça fonamental dins de la plataforma orquestra i coordina les operacions entre els distints mòduls d'aquesta.