T'interessa

Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)

Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)

Utilització de ORVE-GEISER (INTEGRAT EN SIR)

La utilització dels registres ORVE o GEISER per una Entitat Local, requereix de la sol·licitud a través de la diputació provincial a la qual pertanga la mateixa. Alternativament, també és possible a través de "Projecte  EELL de la GVA" en el correu electrònic de proyectoeell@gva.es

 

Segons la Resolució de 28 de febrer de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la de 3 de maig de 2017, per la qual s'estableixen les condicions per a l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al sistema d'interconnexió de registres.Tant ORVE com GEISER estan interconnectats amb el sistema SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres), a nivell nacional.

S'adjunta enllaç relacionado amb la consulta: